Search This Blog

"A teacher is someone who takes your hand, touches your heart and opens your mind..........."

31 October 2010

MAJLIS ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2009 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (SMKA DAN SABK)


Disempurnakan Oleh:
Y.BHG Tuan Hj Abd Rashid b Ngah
Pengarah
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia

Pada:
27hb Oktober 2010

Tempat
Hotel Royale Bintang
Seremban, Negeri Sembilan.

DASAR DAN KAEDAH PEMBERIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC)

Kelayakan:

Anggota yang layak dipertimbangkan untuk dipilih dan diberikan APC adalah seperti berikut:

*****Anggota Perkhidmatan Awam dalam semua kumpulan, gred dan kategori yang dilantik oleh mana-mana pihak berkuasa melantik, termasuk pihak yang mewakilkan kuasa oleh pihak berkuasa melantik berkenaan untuk berkhidmat dengan agensi awam samada secara ettap, sementara atau kontrak. Ini termasuk anggota yang berada di atas tangga gaji dan syarat-syarat perkhidmatan di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976, Sistem Saraan Baru (SSB) dan Sistem Saraan Malaysia (SSM) dan,

*****telah berkhidmat bagi tempoh genap setahunpada terakhir tahun penilaian.

Asas Penilaian:

Pemilihan anggota yang layak adalah berpandukan kepada markah yang diperolehi dalam penilaian prstasi tahunan yang ditetapkan oleh Kerajaan. Anggota yang mendapat markah 85% dan lebih adalah layak dipertimbangkan untuk menerima APC.

Anggota yang memenuhi syara-syarat yang ditetapkan adalah layak dipertimbangkan untuk diberi APC oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) . Pemilihan diperingkat ini adalah berasaskan kepada penilaian PPSM ke atas sumbangan anggota berkenaan kepada organisasi Perkhidmatan Awam, komuniti, daerah, negeri, negara dan antarabangsa.

Bilangan Penerima:

Bilangan penerima APC bagi setiap agensi tidak boleh melebihi 8% daripa jumlah anggota daripada jumlah anggota yang sedang berkhidmat pada 31 Disember tahun penilaian berkenaan.

INTENSIF dan HADIAH:

Intensif dan hadiah APC adalah seperti berikut,
1. Sijil Perkhidmatan Cemerlang
2. Hadiah prestasi sebanyak RM1000.
3. Peluang dan keutamaan untuk memajukan kerjaya seperti menghadiri kursus, seminar atau pun persidangan yang boleh menyumbang kepada peningkatan kepada prestasi kerja.
4. Peluang dan keutamaan bagi pencalonan untuk menerima pingat, bintang dan darjah kebesaran Persekutuan dan Negeri dan;
5. Nama dan gambar penerima dipamerkan di pejabat pada lokasi yang strategik atau yang biasa dikunjungi orang ramai.

Petikan :
Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM), Bahagian Pendidikan Islam Malaysia.

Sekitar gambar Majlis Penganugerahan APC 2009 pada 27hb Oktober 2010.