Search This Blog

"A teacher is someone who takes your hand, touches your heart and opens your mind..........."

10 April 2011

Wacana Pendidikan Terengganu

WACANA PENDIDIKAN TERENGGANU
"Memacu Kecemerlangan Pendidikan Terengganu
27 Mac 2011 (Ahad)
Di
Dewan TELTTrac
Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail
Kuala Terengganu

Perasmian Oleh:
YB Haji Ahmad Razif b Abd Rahman
Pengerusi Jawatankuasa Pelajaran, Pengajian Tinggi, Sains Teknologi dan Sumber Manusia Negeri Terengganu.

Anjuran Bersama
Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail
Kuala Terengganu
Jabatan Pelajaran Nrgeri Terengganu
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Terengganu.

"Memacu Kecemerlangan Pendidikan Terengganu" ini lah wadah perjuangan para pendidik Terengganu yang akan melestarikan pendidikan di kalangan semua lapisan warga yang akan membentuk sebuah masyarakat. Gah bunyi nya, semangat berkobar-kobar?.....tapi berapa ramaikah yang betul-betul faham dan dapat menghayati perkataan "pendidikan" itu sendiri?. Sudah tentu ia meliputi semua aspek yang mengiringi pembentukan kemenjadian diri pelajar untuk menjadi insan yang cemerlang akademik, sahsiah, peribadi, akhlak dan disiplin dan patuh kepada norma-norma kemasyarakatan.

Program Wacana ini dikelolakan secara bergilir yang melambangkan konsep pemuafakatan bersama antara Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail, Kuala Terengganu, Jabatan pelajaran Negeri Terengganu dan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Terengganu.

OBJEKTIF:
a) Mendedahkan peserta dengan is-isu semasa dalam bidang pendidikan.
b) Memberi pelung kepada peserta untuk bertukar pandangan dan pendapat mengenai isu
pendidikan yang dibincangkan.
c) Membudayakan amalan perbincangan dalam kalangan warga pendidik
d) Menambah dan memperkukuhkan keperihatinan warga pendidik di Terengganu dalam isu
pendidikan melalui perbincangan ilmiah.

FOKUS PERBINCANGAN:
a) Fungsi Organisasi Latihan, Operasi dan Pemantauan
b) Program Memertabatkan Bahasa Melayu dan Memperkasakan Bahasa Inggeris
c) Peranan Kurikulum dalam Membangunkan Kecerdasan Pelabagai.
d) Kreativiti dan Inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik.

PENYERTAAN:
Pensyarah Institut pendidikan Guru
Pegawai jabatan Pelajaran negeri Terengganu
Pegawai Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Terengganu
Pegawai teknologi Pendidikan negeri terengganu
Pengetua, Guru Besar dan Guru-guru sekolah negeri Terengganu
Pengetua dan Guru-guru sekolah Agama Negeri Terengganu
Pelajar-pelajar Institut Pendidikan guru.

Tiga Kertas Kerja telah dibentangankan dalam program ini:

1. Fungsi Organisasi guru Dalam memacu Kecemerlangan pendidikan Terengganu.
Oleh : Timbalan pengarah IPG Kampus Dato' Razali Ismail, Kuala Terengganu.
Mohd Shaifullah bin Awang Ibrahim

2. Fungsi Organisasi Pelaksana dalam "Memacu kecemerlangan Pendidikan Terengganu.
Oleh: Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Akadmik, Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu
Tn Hj Mohd Zubir b Embong.

3. Funsi Organisasi Pemantau dalam memacu Pendidikan negeri Teerengganu
Oleh : Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Terengganu
Program ini banyak mendedahkan tentang agenda pendidikan negeri Terengganu pada tahun-tahun lepas dan perkembangan terkini yang telah dirancang dengan beitu kemas dan berwawasan, khususnya oleh bahagian akademik JPNT.
Sekurang-kurang nya dengan pembentangan kertas kerja ynag disampaikan itu memberi impak yang positif tentang hasrat JPNT dan semua pendidik untuk membentuk pelajar dan seterusnya merealisasikan usaha melahirkan modal insan sebagimana yang dihasratkan.