Search This Blog

"A teacher is someone who takes your hand, touches your heart and opens your mind..........."

30 November 2009

MUSIM CUTI PERSEKOLAHAN BAGI SEORANG GURU

Guru tetap beertugas dan bekerja walau pun pada masa cuti persekolahan. Begitu lah perbezaan yang ketara kalau nak dibandingkan dengan guru-guru era sebelum nya. Antara tugas atau aktiviti yang sedia maklum ialah:

1. Menghadiri mesyuarat penting yang dianjurkan oleh pihak sekolah jabatan dan yang berkaitan.

2. Mengawas peperiksaan awam.

3. Menjadi Pemeriksa Kertas peperiksaan bagi peperiksaan awam.

4. Menghadiri kursus yang berkaitan.

5. Menyediakan jadual pembelajaran untuk murid dan jadual pengajaran guru untuk sesi tahun beikutnya.

6. Menyediakan pelan tindakan program / aktiviti untuk tahun berikutnya.

7. Mengenalpasti program kecemerlangan akademik yang akan dilaksanakan disiapkan sepenuhnya.

8. Menyususn atur kelas mengikut ranking pelajar.

9. Membuat persiapan untuk kemasukan dan pendaftaran pelajar baru.

10. ..........................dan banyak lagi.

No comments:

Post a Comment