Search This Blog

"A teacher is someone who takes your hand, touches your heart and opens your mind..........."

06 October 2011

Penerapan Proses Matematik dalam Matematik dan Matematik Tambahan


Mathematics is a description of the orderly creation of God.

Mathematics conforms to God’s truth and assists in understanding reality.

Matlamat Kurikulum

Standard Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan membentuk individu yang berfikrah matematik iaitu individu yang berpemikiran matematik, kreatif dan inovatif serta berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, berlandaskan sikap dan nilai dalam matematik agar berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian, selaras dengan perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad ke-21Kenapa Kemahiran Proses Matematik Penting?

Murid hari ini akan terlibat dengan karier dan pengalaman pada masa hadapan yang memerlukan kemahiran penyelesaian masalah secara kreatif.
Berpemikiran matematik, kreatif dan inovatif serta berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, berlandaskan sikap dan nilai dalam matematik agar berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian, selaras dengan perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad ke-21.


Eleman Penting Dalam Kemahiran Proses Matematik ialah :

Penambahbaikan kurikulum sedia ada ini adalah untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan dan cabaran abad ke-21.

PENYELESIAN MASALAH adalah jantung kepada Matematik

& harus mengandungi Masalah Bukan Rutin yang memerlukan tahap pemikiran tinggi


Polya (1965) says,

“Solving a problem means finding a way out of a difficulty, a way around an obstacle, attaining an aim which is not immediately attainable.”
Keperluan Melaksanakan Transformasi Kurikulum:

Melengkap kitaran kurikulum.

Keperluan pendidikan abad ke-21.
Laporan kajian antarabangsa.

Adalah diharapkan dengan trasformasi kurikulum ini akan melahirkan masyarakat yang menpunyai ;

Nilai Murni
Sejarah
Kreativiti
Inovasi
Kemahiran Insaniah
Kemahiran Keusahawanan

No comments:

Post a Comment