Search This Blog

"A teacher is someone who takes your hand, touches your heart and opens your mind..........."

02 August 2012

KIK kah kami?


KIK : Kumpulan Inovatif dan Kreatif

Pada April 2012 yang lalu saya berpeluang mengikuti kursus Fasilitator KIK atau Pemudahcara bagi Kumpulan Inovatif dan Kreatif Anjuran JPN negeri Terengganu Sektor Penilaian Dan Jaminan Kualiti. Saya difahamkan peserta yang mengikuti kursus ini apabila pulang ke sekolah kelak akan membimbing atau menjadi penggerak kepada kumpulan KIK sekolah masing-masing yang akan dibentuk oleh pihak pengurusan. Walaupun nama kumpulan ini sering saya dengar tetapi intisari kepada agenda, aktivititi dan matlamatnya sangatlah kabur bagi saya, sehingga lah saya menyertai kursus ini.


Pn Syaleeza Anuar sebagai penceramah kursus sedang menyampaikan  ceramah.

Kumpulan Kreatif dan Inovatif  (KIK) ini bermaksud satu kumpulan orang yang bekerja bersama-sama dan bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti masalah, memilih masalah yang berkaitan dengan kerja mereka dan mengemukakan cadangan-cadangan kepada pihak pengurusan untuk dipertimbangkan. Mereka akan menjana idea-idea yang boleh meningkatkan kualiti kerja dalam pengurusan atau penghasilan produk.

Inovatif bermaksud apa sahaja kaedah untuk mencari jalan dan pencapaian untuk menghasilkan perkhidmatan atau produk yang lebih baik dengan pengubahsuaian dan penambahbaikan.
Kreatif ialah kebolehan dan keupayaan sesorang itu untuk menghasilkan, mewujudkan atau  membentuk ciptaan baru melalui kemahiran dan kecekapan minda dan imaginasi. 
 KIK merupakan mekanisme pengurusan yang berkesan untuk membina modal insan yang berketerampilan tinggi untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam perkhidmatan awam.


Berbeza dengan KMK, keahlian KIK tidak hanya terhad di kalangan anggota kumpulan sokongan dalam satu bahagian sahaja tetapi ia meliputi semua peringkat anggota dan boleh merentasi pelbagai bahagian dalam organisasi berkenaan. Program KIK bukan sahaja menyediakan teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam organisasi, tetapi juga merangkumi kaedah untuk membolehkan ahli-ahli KIK bertindak secara kreatif dan inovatif bagi menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk yang baru melalui kemahiran imaginasi yang membawa kepada peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.
Rajah Ishikawa : satu kaedah dalam penjelasan projek yang dijalankan. Kumpulan kami sungguh teruja.


Contoh KREATIF = iPAD
Contoh INOVASI = iPHONE
Steve Jobs yang terlebih dahulu mencipta iPAD dan diikuti iPHONE. Inovasinya ialah beliau telah mengeluarkan iPHONE yang lebih kecil untuk kemudahan telekomunikasi terlebih dahulu dan kemudiannya memasarkan  iPAD pula.Rajin bertanya............menambah keyakinan. Bersungguh-sungguh........untuk merealisasikan harapan dan impian agar menjadi kenyataan.
Kebanyakan daripada mereka terdiri daripada pihak pengurusan sekolah dari pelbagai jawatan di seluruh negeri Terengganu.
Setelah selesai saya mengikuti kursus tersebut, Akhirnya inilah kumpulan KIK sekolah saya yang baru ditubuhkan...... Tunggu dan lihat saje ye, perkembangan daripada kumpulan kami ini, Al-Khwarizmi.

Selamat Berinovatif dan Berkreatif.No comments:

Post a Comment